ΚΔΑΜΟΦΛΙ

ΑΦΜ: 010101010
ΔΟΥ: ΑΘΗΝΩΝ ΙΔ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Υπηρεσίες

ΟΔΟΣ: ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 40
ΠΟΛΗ: ΜΑΡΟΥΣΙ
Τ.Κ.: 15124
ΧΩΡΑ: Ελλάδα
ΠΕΡΙΟΧΗ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2106180100