Γ.ΠΑΡΠΑΝΕΛΑΣ Α.Ε ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΑΦΜ: 091532594
ΔΟΥ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Φ.Α.Ε.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Εμπόριο Χονδρικό
ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.: 58326704000

ΟΔΟΣ: ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ ΚΑΛΟΧΩΡΙ
ΠΟΛΗ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τ.Κ.: 57009
ΧΩΡΑ: Ελλάδα
ΠΕΡΙΟΧΗ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310754919