ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ - Δ.Τ. ΑΒΕΝΑ Α.Ε.

ΑΦΜ: 094002287
ΔΟΥ: ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΑΝΕΓΕΡΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ-ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Κατασκευή-Οικοδομή-Δόμηση
ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.: 46131922000

ΟΔΟΣ: ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ 2
ΠΟΛΗ: ΧΑΛΚΙΔΑ
Τ.Κ.: 34100
ΧΩΡΑ: Ελλάδα
ΠΕΡΙΟΧΗ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2221022200