ΑΦΟΙ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΕ

ΑΦΜ: 094070087
ΔΟΥ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Φ.Α.Ε.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Μεταποιητικές δραστηριότητες

ΟΔΟΣ: ΠΟΝΤΟΥ 7
ΠΟΛΗ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τ.Κ.: 54628
ΧΩΡΑ: Ελλάδα
ΠΕΡΙΟΧΗ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310752086