ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΡΑΤΗΣ ΑΝ.ΕΜΠ.& ΒΙΟΜ.ΕΤ.ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΑΦΜ: 094095242
ΔΟΥ: ΠΕΙΡΑΙΩΣ Φ.Α.Ε.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ - ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Ενδύματα-Υποδήματα

ΟΔΟΣ: Λ.ΑΜΦΙΘΕΑΣ 10
ΠΟΛΗ: Π.ΦΑΛΗΡΟ
Τ.Κ.: 17564
ΧΩΡΑ: Ελλάδα
ΠΕΡΙΟΧΗ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2109428333