ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ ΜΑΡΜΑΡΑ ΑΕ

ΑΦΜ: 094129655
ΔΟΥ: ΚΑΒΑΛΑΣ Α
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΞΟΡΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Μεταποιητικές δραστηριότητες

ΟΔΟΣ: ΥΔΡΑΣ 10
ΠΟΛΗ: ΚΑΒΑΛΑ
Τ.Κ.: 65302
ΧΩΡΑ: Ελλάδα
ΠΕΡΙΟΧΗ: ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2510361390