ΝΗΡΕΥΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΦΜ: 094169143
ΔΟΥ: ΡΟΔΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΕΛΚΥΣΗΣ ΚΑΘΕΛΚΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΚΑΦΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Ναυτιλία-Ναυπήγεία
ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.: 71666320000

ΟΔΟΣ: ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ 17
ΠΟΛΗ: ΡΟΔΟΣ
Τ.Κ.: 85100
ΧΩΡΑ: Ελλάδα
ΠΕΡΙΟΧΗ: ΑΙΓΑΙΟ ΝΟΤΙΟ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2241022717