ΓΙΑΝΣΤΥΛ Α.Ε. ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΦΜ: 094173525
ΔΟΥ: ΠΕΙΡΑΙΩΣ Φ.Α.Ε.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας-Μεσιτικά

ΟΔΟΣ: ΙΑΤΡΙΔΟΥ 82
ΠΟΛΗ: ΚΑΛΛΙΘΕΑ
Τ.Κ.: 17673
ΧΩΡΑ: Ελλάδα
ΠΕΡΙΟΧΗ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2109589075