ΒΡΑΧΟΣ ΑΞΤΕΕ

ΑΦΜ: 094193118
ΔΟΥ: ΘΗΡΑΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Τουρισμός-Ξενοδοχεία-Ταξίδια

ΟΔΟΣ: ΚΑΡΑΒΟΣΤΑΣΙ
ΠΟΛΗ: ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ
Τ.Κ.: 84011
ΧΩΡΑ: Ελλάδα
ΠΕΡΙΟΧΗ: ΑΙΓΑΙΟ ΝΟΤΙΟ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2286041450