ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗ ΑΕΤΞΕ

ΑΦΜ: 094209305
ΔΟΥ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Β
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΜΠΟΡΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΣΙΔΗΡΩΝ & ΑΛΟΥΜΙΝΙΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Εμπόριο Χονδρικό
ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.: 77096227000

ΟΔΟΣ: Ρ΄ΒΙΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΟΛΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Τ.Κ.: 71601
ΧΩΡΑ: Ελλάδα
ΠΕΡΙΟΧΗ: ΚΡΗΤΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2810380753