ΕΜΜ. & ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΥΠΡΑΙΟΥ Ξ.Τ.Ε. Α.Ε.

ΑΦΜ: 094214898
ΔΟΥ: ΡΟΔΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Υπηρεσίες

ΟΔΟΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ 3
ΠΟΛΗ: ΡΟΔΟΣ
Τ.Κ.: 85100
ΧΩΡΑ: Ελλάδα
ΠΕΡΙΟΧΗ: ΑΙΓΑΙΟ ΝΟΤΙΟ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2241034625