ΜΠΟΖΙΚΗΣ Α.Ε.

ΑΦΜ: 094226781
ΔΟΥ: ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ-ΓΕΡΑΝΟΙ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Μεταφορές-Αποθήκευση

ΟΔΟΣ: ΤΡΥΠΙΑ ΛΙΘΑΡΙΑ-ΜΠΑΘΑΡΙΣΤΡΑ
ΠΟΛΗ: ΚΟΡΙΝΘΟΣ
Τ.Κ.: 20100
ΧΩΡΑ: Ελλάδα
ΠΕΡΙΟΧΗ: ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2741085481