ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΖΟΥΝΗ ΑΕ

ΑΦΜ: 094247647
ΔΟΥ: ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΥΠΝΟΥ, Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΩ, ΜΕ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Τουρισμός-Ξενοδοχεία-Ταξίδια

ΟΔΟΣ: ΚΑΛΑΝΔΡΑ
ΠΟΛΗ: Δ/Δ ΚΑΛΑΝΔΡΑΣ
Τ.Κ.: 63077
ΧΩΡΑ: Ελλάδα
ΠΕΡΙΟΧΗ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2374042346