ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠ/ΚΗ ΒΙΟΜ/ΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΥΡΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΕΙΔΩΝ

ΑΦΜ: 094420018
ΔΟΥ: ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΥΡΙΤΙΚΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Χημικά-Πλαστικά

ΟΔΟΣ: ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 12
ΠΟΛΗ: ΑΘΗΝΑ
Τ.Κ.: 15123
ΧΩΡΑ: Ελλάδα
ΠΕΡΙΟΧΗ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2106996707