ΗΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΦΜ: 094422153
ΔΟΥ: ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Κατασκευή-Οικοδομή-Δόμηση
ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.: 123013201000

ΟΔΟΣ: ΔΕΙΡΑΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 47
ΠΟΛΗ: ΚΗΦΙΣΙΑ
Τ.Κ.: 14564
ΧΩΡΑ: Ελλάδα
ΠΕΡΙΟΧΗ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2108002338