ΑΛΦΑ ΔΟΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ

ΑΦΜ: 094474961
ΔΟΥ: ΠΕΙΡΑΙΩΣ Φ.Α.Ε.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Κατασκευή-Οικοδομή-Δόμηση

ΟΔΟΣ: ΑΡΕΩΣ 2Α ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ
ΠΟΛΗ: ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
Τ.Κ.: 16671
ΧΩΡΑ: Ελλάδα
ΠΕΡΙΟΧΗ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2108910566