ΑΦΟΙ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΙ ΑΕ

ΑΦΜ: 094475700
ΔΟΥ: ΠΕΙΡΑΙΩΣ Φ.Α.Ε.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΙ ΠΛΟΙΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Εμπόριο Χονδρικό

ΟΔΟΣ: ΜΑΡΙΑΣ ΚΙΟΥΡΗ 328
ΠΟΛΗ: ΠΕΡΑΜΑ
Τ.Κ.: 18863
ΧΩΡΑ: Ελλάδα
ΠΕΡΙΟΧΗ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2104009370