ΖΟΡΠΙΔΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΕΕ

ΑΦΜ: 094489741
ΔΟΥ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Φ.Α.Ε.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Τουρισμός-Ξενοδοχεία-Ταξίδια

ΟΔΟΣ: ΕΓΝΑΤΙΑΣ 76
ΠΟΛΗ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τ.Κ.: 54624
ΧΩΡΑ: Ελλάδα
ΠΕΡΙΟΧΗ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310477417