ΕΒΡΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ Α.Ε

ΑΦΜ: 094528316
ΔΟΥ: ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Βιομηχανία-Παραγωγή

ΟΔΟΣ: ΣΙΔΕΡΙΤΣΙ , ΛΑΒΑΡΑ
ΠΟΛΗ: ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ
Τ.Κ.: 68004
ΧΩΡΑ: Ελλάδα
ΠΕΡΙΟΧΗ: ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2553031603