ΛΑΜΠΡΑΝΟ ΕΛΛΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ

ΑΦΜ: 095400411
ΔΟΥ: ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Αλιεία-Γεωργία-Κτηνοτροφία-Δασοκομία

ΟΔΟΣ: ΑΓΙΩΝ ΔΕΚΑ / 10
ΠΟΛΗ: ΣΑΛΑΜΙΝΑ
Τ.Κ.: 189 00
ΧΩΡΑ: Ελλάδα
ΠΕΡΙΟΧΗ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2104931762