ΙΧΘΥΟΕΥΒΟΙΚΗ Ε.Π.Ε

ΑΦΜ: 095411321
ΔΟΥ: ΚΥΜΗΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Μεταποιητικές δραστηριότητες
ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.: 46154022000

ΟΔΟΣ: ΜΑΡΜΑΡΙ 0
ΠΟΛΗ: ΜΑΡΜΑΡΙ
Τ.Κ.: 34013
ΧΩΡΑ: Ελλάδα
ΠΕΡΙΟΧΗ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2224031043
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.ixthioeyboiki.eu
E-MAIL: babaniotis2000&yahoo.gr