ΝΙΚΟΣ ΕΛΕΝΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΑΦΜ: 095464130
ΔΟΥ: ΣΑΜΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Κατασκευή-Οικοδομή-Δόμηση

ΟΔΟΣ: ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ ΣΑΜΟΥ
ΠΟΛΗ: ΣΑΜΟΣ
Τ.Κ.: 83300
ΧΩΡΑ: Ελλάδα
ΠΕΡΙΟΧΗ: ΑΙΓΑΙΟ ΒΟΡΕΙΟ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2273089450