ΙΧΘΥΟΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΑ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ Ε.Π.Ε

ΑΦΜ: 095557440
ΔΟΥ: ΚΥΜΗΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΙΧΘΥΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Μεταποιητικές δραστηριότητες
ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.: 46157622000

ΟΔΟΣ: ΘΕΣΗ ΛΑΚΑ ΜΑΔΙ ΛΥΚΟΡΕΜΑΤΟΣ
ΠΟΛΗ: ΜΑΡΜΑΡΙ
Τ.Κ.: 34013
ΧΩΡΑ: Ελλάδα
ΠΕΡΙΟΧΗ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2224032402