ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠ.ΕΠΕ

ΑΦΜ: 095591954
ΔΟΥ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Οικονομικά-Νομικά-Λογιστικά-Συμβουλευτικές
ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.: 42081606000

ΟΔΟΣ: ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 87
ΠΟΛΗ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τ.Κ.: 54627
ΧΩΡΑ: Ελλάδα
ΠΕΡΙΟΧΗ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310522532