ΜΠΕΤΟΣΤΑΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΑΦΜ: 095654005
ΔΟΥ: ΜΟΣΧΑΤΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Κατασκευή-Οικοδομή-Δόμηση

ΟΔΟΣ: ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 67
ΠΟΛΗ: ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗΣ
Τ.Κ.: 18233
ΧΩΡΑ: Ελλάδα
ΠΕΡΙΟΧΗ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2104926529