ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΑΙΩΝ-ΟΛΙΒΕΛΛΑΣ ΑΕ

ΑΦΜ: 099148695
ΔΟΥ: ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΛΑΙΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Βιομηχανία-Παραγωγή

ΟΔΟΣ: ΓΕΡΑΚΙΝΗ
ΠΟΛΗ: ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Τ.Κ.: 63100
ΧΩΡΑ: Ελλάδα
ΠΕΡΙΟΧΗ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2371053260