Γ ΛΕΣΣΕΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΦΜ: 099151595
ΔΟΥ: ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΚΜΕΤ.ΤΟΥΡ/ΚΩΝ & ΞΕΝΔ/ΚΩΝ ΕΠ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Τουρισμός-Ξενοδοχεία-Ταξίδια

ΟΔΟΣ: ΧΑΝΙΩΤΗ
ΠΟΛΗ: Δ/Δ ΧΑΝΙΩΤΗΣ
Τ.Κ.: 63085
ΧΩΡΑ: Ελλάδα
ΠΕΡΙΟΧΗ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2374061888