ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΟΥΜΑΛΑΤΣΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΑΦΜ: 099262455
ΔΟΥ: ΣΑΜΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Εμπόριο Χονδρικό

ΟΔΟΣ: ΕΜΜ.ΣΟΦΟΥΛΗ 30
ΠΟΛΗ: ΣΑΜΟΣ
Τ.Κ.: 83300
ΧΩΡΑ: Ελλάδα
ΠΕΡΙΟΧΗ: ΑΙΓΑΙΟ ΒΟΡΕΙΟ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2273023455