ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΜΑΔΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

ΑΦΜ: 099267254
ΔΟΥ: ΠΕΙΡΑΙΩΣ Γ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΚΔΟΣΕΙΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Υπηρεσίες

ΟΔΟΣ: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 102-104
ΠΟΛΗ: ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Τ.Κ.: 18535
ΧΩΡΑ: Ελλάδα
ΠΕΡΙΟΧΗ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2104521311