ΡΗ-ΜΕΤ ΑΕΒΕ ΕΙΔΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

ΑΦΜ: 099352067
ΔΟΥ: ΠΕΙΡΑΙΩΣ Φ.Α.Ε.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Μεταποιητικές δραστηριότητες
ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.: 11162600800

ΟΔΟΣ: ΜΕΤΣΟΒΟΥ 7
ΠΟΛΗ: ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ
Τ.Κ.: 18120
ΧΩΡΑ: Ελλάδα
ΠΕΡΙΟΧΗ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2104966477