ΥΔΡΑΜΑ ΑΤΕ

ΑΦΜ: 099363186
ΔΟΥ: ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Κατασκευή-Οικοδομή-Δόμηση

ΟΔΟΣ: ΑΨΙΘΙΑΣ 12 – ΘΕΣΗ ΜΟΝΟΜΑΤΙ
ΠΟΛΗ: ΑΘΗΝΑ
Τ.Κ.: 13677
ΧΩΡΑ: ΕΛΛΑΔΑ
ΠΕΡΙΟΧΗ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2102849433