ΑΚΡΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ

ΑΦΜ: 099571657
ΔΟΥ: ΣΚΥΔΡΑΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Κατασκευή-Οικοδομή-Δόμηση

ΟΔΟΣ: ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 92
ΠΟΛΗ: ΣΚΥΔΡΑ
Τ.Κ.: 58500
ΧΩΡΑ: Ελλάδα
ΠΕΡΙΟΧΗ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2381089575