ΚΑΛΟ ΑΜΠΕΛΙ Ε.Π.Ε

ΑΦΜ: 099642384
ΔΟΥ: ΠΕΙΡΑΙΩΣ Γ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Αλιεία-Γεωργία-Κτηνοτροφία-Δασοκομία

ΟΔΟΣ: ΚΑΛΟ ΑΜΠΕΛΙ
ΠΟΛΗ: ΣΕΡΙΦΟΣ
Τ.Κ.: 84005
ΧΩΡΑ: Ελλάδα
ΠΕΡΙΟΧΗ: ΑΙΓΑΙΟ ΝΟΤΙΟ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2103226531