ΙΝΒΕΝΤ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΑΦΜ: 099835053
ΔΟΥ: ΝΑΥΠΛΙΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Μεταποιητικές δραστηριότητες

ΟΔΟΣ: ΑΡΙΑ 0
ΠΟΛΗ: ΝΑΥΠΛΙΟΝ
Τ.Κ.: 2100
ΧΩΡΑ: Ελλάδα
ΠΕΡΙΟΧΗ: ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2752023002