ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΥΛΑΚΤΟΣ ΛΟΤΖΙΣΤΙΚΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

ΑΦΜ: 099874078
ΔΟΥ: ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Μεταφορές-Αποθήκευση

ΟΔΟΣ: ΘΕΣΗ ΠΑΤΗΜΑ
ΠΟΛΗ: ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Τ.Κ.: 19300
ΧΩΡΑ: Ελλάδα
ΠΕΡΙΟΧΗ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2105593757