ΣΙΔΗΡΟΜΠΕΤΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΦΜ: 099904978
ΔΟΥ: ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ - ΔΗΜΟΣΙΑ & ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Κατασκευή-Οικοδομή-Δόμηση

ΟΔΟΣ: 5ο ΧΛΜ ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΠΥΛΗΣ
ΠΟΛΗ: ΤΡΙΚΑΛΑ
Τ.Κ.: 42100
ΧΩΡΑ: Ελλάδα
ΠΕΡΙΟΧΗ: ΘΕΣΑΛΛΙΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2431035212