ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΗ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΓΕΡΑΝΕΙΩΝ ΕΠΕ

ΑΦΜ: 800214680
ΔΟΥ: ΜΕΓΑΡΩΝ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΡΑΣΙΟΥ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Τρόφιμα-Ποτά
ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.: 124398699000

ΟΔΟΣ: ΜΟΥΡΤΙΖΑ-ΠΕΥΚΕΝΕΑΣ
ΠΟΛΗ: ΜΕΓΑΡΑ
Τ.Κ.: 19100
ΧΩΡΑ: Ελλάδα
ΠΕΡΙΟΧΗ: ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2296090346