ΑΡΤΕΜΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΑΦΜ: 800344382
ΔΟΥ: ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Αμμοβολές, υδροβολές, βαφές και καθαρισμοί πλοίων, βιομηχανιών, εγκαταστάσεων, ναυπηγείων
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Ηλεκτρονικά-Ηλεκτρομηχανολογικά
ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.: 117357822000

ΟΔΟΣ: ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗ
ΠΟΛΗ: ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗ
Τ.Κ.: 34600
ΧΩΡΑ: Ελλάδα
ΠΕΡΙΟΧΗ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2221078860