ΤΖΙ ΕΣ ΜΠΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΦΜ: 800388169
ΔΟΥ: ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΠΟΤΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Τρόφιμα-Ποτά

ΟΔΟΣ: ΙΩΑΝΝΟΥ ΘΕΟΤΟΚΗ 106
ΠΟΛΗ: ΚΕΡΚΥΡΑ
Τ.Κ.: 49100
ΧΩΡΑ: Ελλάδα
ΠΕΡΙΟΧΗ: ΙΟΝΙΟ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2661043236