ΚΑΡΜΠΟΚΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΟΡΥΞΕΩΣ ΟΡΥΚΤΩΝ & ΓΑΙΩΔΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΑΦΜ: 800446257
ΔΟΥ: ΠΕΙΡΑΙΩΣ Φ.Α.Ε.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΞΟΡΥΞΗ ΟΡΥΚΤΩΝ & ΓΑΙΩΔΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Βιομηχανία-Παραγωγή

ΟΔΟΣ: ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΗΝΙΕΣ
ΠΟΛΗ: ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ, ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ
Τ.Κ.: 28100
ΧΩΡΑ: Ελλάδα
ΠΕΡΙΟΧΗ: ΙΟΝΙΟ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2671041773