ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΑΦΜ: 998046220
ΔΟΥ: ΚΟΡΩΠΙΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Υπηρεσίες

ΟΔΟΣ: ΗΦΑΙΣΤΟΥ ΘΕΣΗ ΜΠΟΤΑ
ΠΟΛΗ: ΚΟΡΩΠΙ
Τ.Κ.: 19400
ΧΩΡΑ: Ελλάδα
ΠΕΡΙΟΧΗ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2106623666