ΤΡΙΑΡΧΟΣ ΑΝΩΝ. ΕΤΑΙΡ. ΟΡΓΑΝ. ΑΝΕΛΚ. ΚΑΘΕΛΚ. & ΕΠΙΣΚ. ΣΚΑΦΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΠΛΟΙΩΝ

ΑΦΜ: 998184143
ΔΟΥ: ΠΕΙΡΑΙΩΣ Φ.Α.Ε.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΠΛΟΙΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Ναυτιλία-Ναυπήγεία

ΟΔΟΣ: Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 86 - 88
ΠΟΛΗ: ΠΕΡΑΜΑ
Τ.Κ.: 18863
ΧΩΡΑ: Ελλάδα
ΠΕΡΙΟΧΗ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2104410198