Λ Δ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΑΦΜ: 998324758
ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Ηλεκτρονικά-Ηλεκτρομηχανολογικά
ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.: 8112701000

ΟΔΟΣ: ΔΕΛΒΝΙΝΟΥ 22
ΠΟΛΗ: ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ
Τ.Κ.: 14671
ΧΩΡΑ: Ελλάδα
ΠΕΡΙΟΧΗ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2106209610