ΛΑΔΑΣ Ι.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΦΜ: 998527760
ΔΟΥ: ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ - ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΒΡΩΣΙΜΗΣ ΕΛΙΑΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Τρόφιμα-Ποτά

ΟΔΟΣ: ΣΗΜΑΝΤΡΑ
ΠΟΛΗ: ΣΗΜΑΝΤΡΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Τ.Κ.: 63200
ΧΩΡΑ: Ελλάδα
ΠΕΡΙΟΧΗ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2373061040