ΑΘ. ΚΟΠΟΥΚΗΣ - Σ.Τ.Ε.Π. ΑΕ

ΑΦΜ: 998538539
ΔΟΥ: ΠΕΙΡΑΙΩΣ Φ.Α.Ε.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΟΙΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Υπηρεσίες

ΟΔΟΣ: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 96
ΠΟΛΗ: ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Τ.Κ.: 18535
ΧΩΡΑ: Ελλάδα
ΠΕΡΙΟΧΗ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2104136101