ΤΡΙΕΛΞΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΦΜ: 998683800
ΔΟΥ: ΑΡΓΟΥΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Μεταποιητικές δραστηριότητες
ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.: 121667999000

ΟΔΟΣ: ΚΙΟΣΚΙΑ ΝΕΑΣ ΚΙΟΥ 0
ΠΟΛΗ: ΝΕΑ ΚΙΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
Τ.Κ.: 21053
ΧΩΡΑ: Ελλάδα
ΠΕΡΙΟΧΗ: ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2752026200