ΕΡΓΟΛΗΠΤΗΣ ΕΠΕ

ΑΦΜ: 999620963
ΔΟΥ: ΒΕΡΟΙΑΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Κατασκευή-Οικοδομή-Δόμηση

ΟΔΟΣ: ΤΖΑΒΕΛΑ 1
ΠΟΛΗ: ΒΕΡΟΙΑ
Τ.Κ.: 59100
ΧΩΡΑ: Ελλάδα
ΠΕΡΙΟΧΗ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2331072103