ΦΡΟΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Α.Ε.

ΑΦΜ: 999690001
ΔΟΥ: ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Εμπόριο Χονδρικό

ΟΔΟΣ: ΚΑΡΑ ΤΕΠΕΣ 0
ΠΟΛΗ: ΜΥΤΙΛΗΝΗ
Τ.Κ.: 81100
ΧΩΡΑ: Ελλάδα
ΠΕΡΙΟΧΗ: ΑΙΓΑΙΟ ΒΟΡΕΙΟ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2251040705