ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΕΝΩΣΗΣ-ΜΑΡΙΝΟΣ ΓΚΕΝΩΣΗΣ Ε.Π.Ε.

ΑΦΜ: 999778270
ΔΟΥ: ΜΟΣΧΑΤΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Εμπόριο Χονδρικό

ΟΔΟΣ: Κ.Α.Α. Ζ-16
ΠΟΛΗ: ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗΣ
Τ.Κ.: 18233
ΧΩΡΑ: Ελλάδα
ΠΕΡΙΟΧΗ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2104813458