ΑΚΤΑΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΦΜ: 999840658
ΔΟΥ: ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ,ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Κατασκευή-Οικοδομή-Δόμηση
ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.: 4603501000

ΟΔΟΣ: ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ 33-35 & Γ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 74-78
ΠΟΛΗ: ΑΘΗΝΑ
Τ.Κ.: 10434
ΧΩΡΑ: Ελλάδα
ΠΕΡΙΟΧΗ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2107279900